Új ég és új föld

22Mert ahogyan megmarad az új ég és az új föld, amelyet én alkotok – így szól az ÚR -, ugyanúgy megmaradnak utódaitok és a nevetek is. 23Azután újholdról újholdra és szombatról szombatra eljön minden ember, és leborul előttem – mondja az ÚR. 24Amikor eltávoznak, meglátják azoknak a holttestét, akik hűtlenül elhagytak engem. Nem pusztulnak el ott a férgek, a tűz sem alszik ki, és minden ember undorodni fog tőlük.

 

Kedves Testvéreim!

 

Ézsaiás könyvének utolsó két fejezete egyfajta bepillantást kínál a jövő eseményeibe. Arról szól, hogy, mi is fog majd történni a földön az idők végén, hogyan fog ez véghezmenni.

Azonban nem egyszerű vállalkozás ezeknek a próféciának a megfejtése, mivel a próféta hol a saját koráról, hol pedig a világ végső eseményeiről beszél.

Az utolsó fejezet, ahonnan alapigénk is ki van ragadva, megfelelő befejezése Ézsaiás könyvének, mivel a jövendővel kapcsolatos főbb előrejelzéseket még egyszer áttekinti A mára kirendelt textus is ezeknek a jövendöléseknek egyikét képezi, mely már nem a szerző korába, hanem a jövő dolgaiba add betekintést.

Textusunk alapgondolata az előző fejezet 17. versében is megtalálható, ahol Isten ígérete hangzik el, hogy a jövőre nézve “új eget” és “új földet” fog majd teremteni. Alapigénkben ezt a gondolatot megismétli, és kiegészíti azzal, hogy fennmaradnak “utódaitok és nevetek is”, tehát az elhangzott Isteni ígéretet megerősíti, jelezve, hogy az valóban meg fog történni.

Ezzel az eredeti hallgatóságot Isten biztosítja afelől, hogy nem fogja őket elvetni, hanem örökre fennmaradnak utódaik és neveik.

Mindezek után nézzük meg egy kicsit, hogy mit is jelent ez az ígéret nekünk, mai embereknek:

  1. Az első gondolat mely megjelenik, hogy Isten nem csak új földet, hanem új eget fog teremteni. Ha jól megvizsgáljuk, akkor ez itt egészen feltűnő, hogy nemcsak a föld, hanem az ég is új. Tehát az ég is más fog lenni.

A Jelenések könyvét olvasva, annak gondolatmenete szerint, a legnagyobb változás az lesz, hogy Isten sátora a földre költözik és az emberekkel lesz.

Amikor hosszabb idő távlatából visszatekintünk életünk korábbi eseményeire, gyakran mondjuk azt, hogy ha ezt vagy azt újrakezdhetném, sok mindent másképpen csinálnék. Ezzel mintegy beismerjük azt, hogy sok-sok dolgot elhibáztunk. De Isten nem! Ő nem hibázik. Ő mindent a legnagyobb rendben csinál. Ugyanúgy eget és földet teremt, s az események sorrendje megfelel mindannak, amit Genezis első fejezeteiben találunk.

  1. Továbbá arról olvashatunk, hogy az új ég mellett Isten új földet is teremt.

Az emberben mindig is élt egyfajta utópisztikus jövőkép és Ézsaiás éppen ennek a megvalósulását ígéri nem csak itt, hanem a 11, 35. és 65. fejezetben is. Egy új földet lát maga előtt, ahol minden ember eljön az Isten elé, leborulva őt imádni. Nem lesz többé erőszak és bánat, amely ma annyira jellemző a földön.

És akkor fel szeretném tenni a kérdést, hogy Ki ne akarna ilyen új életet Istentől? Ki ne aggódna földi javai, egészsége, boldogulása miatt? Sokszor túlságosan is „földhöz ragadtak” vagyunk- szokták mondani. Gondolkodásunk, tetteink, életszemléletünk túlságosan e világ dolgai körül forognak, mert itt, ebben az életbe szeretnénk megtalálni a boldogságot.

De biztos, hogy jól van ez így? Sikerült már ez valaha valakinek is?
Ézsaiáson keresztül Isten valami fontosat üzen nekünk.

Ez a világ amelyben élünk, már nem alkalmas arra, hogy a boldogságot, békességet, biztonságot megtaláljuk benne. Isten újat készít! Ezt a világot már túlságosan megrontotta a bűn, a szenvedés, a nyomorúság. Azonban azt tudni kell, és nem kell elfelejteni, hogy Isten nem foltozgat, javítgat, hanem újat teremt.

Mindenesetre világosan jelzi ez a prófécia, hogy ezt a világot egyedül Isten képes végérvényesen megvalósítani.

Végül pedig alapigénk azokat az embereket is megemlíti, akik Istennek hátat fordítottak, eltávolodtak Tőle és nem voltak hozzá hűségesek, ezek pedig elnyerték méltó büntetésüket. Azt mondja tehát az ige: „eltávoznak, meglátják azoknak a holttestét, akik hűtlenül elhagytak engem. Nem pusztulnak el ott a férgek, a tűz sem alszik ki, és minden ember undorodni fog tőlük”.

Az ókori Jeruzsálem délnyugati részén, a város kapuin kívül volt található a Hinnom-völgy. Itt volt a Molochnak az oltára, melyet leromboltak s később szeméttelep lett a helyén. A későbbi időkben ide dobták a tisztátalan, azaz hantolatlan tetemeket.

Ezért kapcsolódik a völgy nevéhez a (Gé-Hinnom=Gyehenna), ami az örök kárhozat helyét jelenti. Így a városból kimenők az elkárhozottak teteméből meglátják istennek a gonoszon aratott győzelmét.

Kedves testvéreim!

Isten megerősíti azt, hogy Ő szabaddá akar tenni bennünket, örökséget kíván adni, hogy egyszer majd összegyűjtse az ő hűséges szolgáit és magával vigye arra az új földre, abba az országba, amit félretett és megígért az őt követők számára.

Adja Isten, hogy megszülessen végre bennünk az az elhatározás, hogy igenis akarom, hogy Ő vegye a kezébe az életemet és Ő szabadítson meg engem. Ámen