Belátás és Istenhez való fordulás  

 

Aki bölcs, belátja ezeket, aki értelmes, az megérti! Mert egyenesek az Úr útjai, az igazak járnak rajtuk, a vétkesek elbuknak rajtuk. 

 (Hóseás könyve 14,10)

            Ha valaki elolvassa Hóseás könyvét, akkor rájön arra, hogy ez a könyv is Izráel bűnéről és engedetlenségéről beszél. Izráel népének sok vétke volt, de a legnagyobb az a hűtlensége volt Istennel szemben. Nem volt elég az, hogy a törvényt teljességében megszegték, hanem már más istenekhez is fordultak, bálványokat imádtak megfeledkezve arról az Istenről, aki sok csodát vitt véghez Izráel népének életében. Isten azonban felajánlja a jobb élethez a lehetőséget. Ha Izráel megtér, virágozni fog, azaz Isten elfelejt minden bűnt, gondot visel népéről és megáldja népét minden jóval. A Hóseás próféta könyve végén pedig zárlatként a ma estére kijelölt igevers keményen megfogalmazza, hogy mi kell ahhoz, hogy megtérjünk, és Isten útján járjunk!

Aki bölcs, belátja ezeket, aki értelmes, az megérti! Mert egyenesek az Úr útjai, az igazak járnak rajtuk, a vétkesek elbuknak rajtuk. Nagyon elgondolkoztatott engem ez az utolsó igevers a Hóseás könyvéből hisz ebben a rohanó világban hamar információkhoz jutunk. Tudhatjuk azt, hogy mi történik más országban, más kontinensen és persze mindenféle más tudásra szert tehetünk. Tehát az értelmünk vagy éppen a bölcsességünk megvan hisz annyi év iskolát nem hiába jártunk ki és az egyetemet sem hiába végezzük. Sokszor az úgymond értelmünk, bölcsességünk ellenére mégis csapdába esünk pont úgy, ahogy a választott nép is.

Veszem példaként a bálványimádást, hisz Hóseás próféta ez a bűn ellen is nagy harcot folytatott! Számomra ez volt mindig egyik legnevetségesebb bűn addig, amíg meg nem értettem azt, hogy az én életemben is van ilyen hisz bálvány minden olyan dolog, ami akadályt jelent nekem az Istennel való kapcsolatban. Úgy ahogy a gazdag ifjúnak a pénz, nekem éppen a foci vagy a számítógép jelent akadályt az Istennel való kapcsolatban. Úgy ahogy élete végére Gedeon is bálványimádó lett úgy jómagunk is sokszor bálványokat állítunk fel magunknak. Van, aki az autókat szereti és minden nap más autóval jár, van, aki az okos telefonján tölt el órákat és majd rájön, hogy haszontalanul és van, aki az ételben, italban, bulizásban leli örömét igazi Atyját elfelejtve!

Ezeket átgondolva felteszem magamnak és mindenkinek azt a kérdést, hogy hol van az emberi bölcsesség, értelem, amikor még bálványok akadályok számunkra az Istennel való kapcsolatban? Vagy talán újra meg kell térjünk? Egy dolog biztos, Isten újra és újra megtérésre hív bennünket botladozásaink után, legyünk hát mi elég bölcsek és értelmesek, hogy Atyánkhoz forduljunk hisz Ő teszi meg az első lépést felénk, mi csak válaszként hozzáfordulunk, belátjuk hibáinkat, megértjük tervét és egyenes útjain folytathatjuk életünket.

Ilyen egyszerű a képlet. Isten nyit felénk, mi pedig válaszként Atyánkhoz fordulunk újra és újra. Legyünk hát bölcsek lássuk be hibáinkat, nehogy úgy járjunk, mint ahogy egyik gyülekezet járt, mivelhogy nem figyelt eléggé Isten igéjére. Ennek a gyülekezetnek küldöttsége egyszer elment az espereshez és azt mondták neki: a mi lelkészünk mindig ugyanarról beszél. Miről beszél? — kérdezte az esperes. Néztek egymásra, senki nem tudta elmondani. Azt mondta az esperes: na, akkor menjenek vissza és hallgassák addig, amíg meg nem tanulják.

Erre kell adjon nekünk Isten bölcsességet és értelmet, hogy hallván az igét ne zárjuk el azt magunktól és értsük is meg! A csodálatos az, hogy a mi Urunk mindenben megtette felénk az első lépést azzal, hogy elküldte az Ő egyszülött Fiát, aki megmutatta nekünk az egyenes utat, az igazságot, bölcsességet és örök életet adott nekünk. Lássuk tehát be életünkben a hibáinkat ez által bölcsességet tanúsítva, legyünk mi az igazak, akik járunk az Úr egyenes útjain és akkor életünk virágozni fog itt a földön és az örök életben a mennyei királyságban!

Aki bölcs, belátja ezeket, aki értelmes, az megérti! Mert egyenesek az Úr útjai, az igazak járnak rajtuk, a vétkesek elbuknak rajtuk.

 Kovács Szabolcs, II. évfolyam