Jaj annak, aki rakásra gyűjti, ami nem az övé

 „Jaj annak, aki rakásra gyűjti, ami nem az övé – de meddig? -és másoktól elvett javakkal gazdagodik! De rád támadnak hirtelen, akik marcangolnak, fölébrednek, akiktől reszketsz, és zsákmányul esel nekik. Mivel te sok népet kizsákmányoltál, te is zsákmányul esel a többi népnek; azért, mert emberek vérét ontottad, és erőszakosan bántál országokkal, városokkal és a bennük lakókkal.”

Hab.2,6b.-8

 

Habakuk könyvének a közepén, a 2. részben 5 Jaj-mondással találkozunk. Az előbb felolvasott igeszakasz az első jaj-beszéd része. Két fontosabb üzenetet szeretnék kiemelni ebből az igéből.

Első sorban bátorítás a mai igénk a kisemmizetteknek, kizsákmányoltaknak, a háttérbe szorultaknak és mindenkinek, aki nyomorultul érzi magát. Megtudjuk az előző részből, hogy Isten népe szorult helyzetbe kerül, a babiloniak kizsákmányolják őket és kilátástalan helyzetbe vannak. Isten válaszol a próféta imájára és tudtul adja akaratát, tervét. Felcsillan a nép számára a reménység, ugyanis kiderül a próféciából, hogy az erőszakosok erőszak áldozatává esnek, elnyomóik vissza szorulnak, rablóikat kirabolják, kizsákmányolóik zsákmányul esnek. A jelenlegi kilátástalan helyzet tehát nem fog örökké tartani. Prófétája által az Úr felemeli népe tekintetét, távlati látást ajánl nekik.

Kedves testvérem, ha nehézségben vagy, úgy érzed, kisemmiztek, megtámadtak, csúfot űznek belőled, és elnyomnak azok, akik hatalmasabbak nálad, halld meg Isten üzenetét!

Ne félj, fordulni fog a kocka és felülkerekedsz még nehézségeiden. Isten látja szíved sóhajtásait, életed nehézségeit és látja a számodra elkészített szabadítást is. Ez a bátorítás tehát igénk első üzenete.

Másodjára pedig figyelmeztetés a mai ige számunkra! Figyelmeztetés, mert könnyedén beleesünk mi is a rablók, az elnyomók szerepébe. „Jaj annak, aki rakásra gyűjti, ami nem az övé… és másoktól elvett javakkal gazdagodik.” Ki az, akinek ez a figyelmeztetés szól? Hiszen mi nem vesszük el más javait, nem gyűjtjük rakásra azt, ami nem a mienk. Persze, nem vagyunk mi tolvajok és rablók, de hadd említsek pár példát, a környezetünkből, ami a vádlottak padjára helyez bennünket. (1) Megtörténik sokszor a tanév elején, hogy egymás szobájából rakásra gyűjtjük azt, ami nem a mienk… (2) Az utóbbi időben többször előfordult már, hogy a diákok az intézetben panaszkodtak arra, hogy eltűnt egy-egy személyes tárgyuk… (3) Az is előfordult a közelmúltban, hogy bizonyos pénztárból is eltűnt valamennyi pénz Talán van, aki másoktól elvett javakkal gazdagodik? Legyünk jó hiszeműek és gondoljunk arra, hogy elvesztődtek vagy elkallódtak ezek a dolgok és majd megkerülnek. Továbbá: (4) a mai nap folyamán legáció választásra és tisztújításra kerül sor. Ezekkel kapcsolatban is sokszor keringenek a levegőben bizonyos történetek. Vigyázzunk, ne másoktól elvett javak által akarjunk gazdagabbak lenni!

De még mindig van egy oldala ennek a fajta gyűjtögetésnek, ami talán közelebb áll hozzánk. Szellemi téren is tudunk sokszor másoktól elvett javakkal gazdagodni. (5) Dolgozatírások alkalmával gyakran felmerül ez a kérdés. A mai korban pedig nem lehet és nem szabad sem tudatosan, sem felelőtlenül visszaélni mások szellemi javaival. (6a) Most eszembe jut az otthoni szobámban, a polcon lévő dwd-köteg és az azokon szereplő letöltött filmek, zenék és programok. (6b) Vagy az, amikor valaki elmondta, hogy már rég megrendelt egy albumot és alig várja, hogy megérkezzen és meghallgathassa az énekeket róla. Talán sokan közülünk már rég letöltöttünk volna azokat az énekeket. Vajon ez nem rakásra gyűjtése annak, ami nem a mienk? Vajon ily módon nem másoktól elvett javakkal gazdagodunk?

Hadd kérdezze meg most tőlünk a Szent Lélek Isten, az Igéje által: meddig? … Mert Igénk üzenete világos! Jaj, a gonoszoknak és bűnösöknek. Miért? Mert büntetés éri őket. Ha magunkra ismertünk a vádlottak padján, ne legyünk hát restek, hanem bátran hozzuk helyre tévedéseinket. Hadd említsem meg Zákeus példáját, tudjuk róla, hogy mikor Jézus szeretetével találkozott, késszé vált arra, hogy jóvá tegye vétkeit.

Ne felejtsük el magunkkal vinni Igénk kettős üzenetét: ha kizsákmányolnak a hatalmasok és elnyomottaknak érezed magad, halld meg a bátorító szót, Isten nem feledkezett meg rólad! Ha pedig hiányosságot leltél magadban, ne habozz azt jóvátenni és ezután figyelmesebbnek lenni ezen a téren!

 

(„És üzenem mindenkinek, …

gonosznak, jónak, hűségesnek és alávalónak,

annak, akit a fájás űz és annak,

kinek kezéhez vércseppek tapadnak:

vigyázzatok és imádkozzatok!

Valahol fönt a magos ég alatt

mozdulnak már lassan a csillagok…” – W.A.)

Az Isten munkálkodik és nem feledkezett meg rólunk! Ámen!

Ádám Zsolt, IV. évfolyam