A Lélek egysége

Amikor pedig eljött a Pünkösd napja, és mindnyájan együtt voltak ugyanazon a helyen,  hirtelen hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgás támadt az égből, amely betöltötte az egész házat, ahol ültek. Majd valami lángnyelvek jelentek meg előttük, amelyek szétoszlottak és leszálltak mindegyikükre. Mindnyájan megteltek Szentlélekkel, és különféle nyelveken kezdtek beszélni, úgy, ahogyan a Lélek adta nekik, hogy szóljanak. Csel 2,2-4 

            Kedves testvéreim! Sokan vannak akik számára kérdés, hogy miért van nekik szükségük a Szentlélekre munkájára, miben segít Ő nekik, hogyan hat az életükre? De ezeket a kérdéseket magunknak is fel kell tennünk. Ezért nézzük meg mit mondd Isten Igéje.

A zsidók abban az időben két nevet viseltek vagy egy harmadik római vagy görög nevet, mert a pogányokkal mindig vitában voltak. E kettőt a gyülekezet egyhangúlag egyenlő méltónak találta, melyik választassék a kettő közül, sors által az Úr határozza meg. Tudomásunk szerint azon a napon hetek ünnepét ülték. Egyben az aratás ünnepét is ülték, vagy az első zsenge ünnepét. Ez a páska  utáni ötvenedik napra esett, tulajdonképpen a learatott gabona, az év utolsó aratásának zsengéjét mutatták be Istennek.

A keresztyén pünkösd ugyanarra a napra esett mint a zsidó hetek ünnepe. A szentlélek kitöltetése az Apostolokra és az első gyülekezetre átformálta ezt a zsidó ünnepet keresztyén ünneppé, amelyet minden évben húsvét után hét héttel ünnepelünk. Ez az ünnep jelenti Jézus Krisztus gyülekezetének a kezdetét. Megemlítésre méltó még, hogy a Sínai hegyen kihirdetett törvény ünnepét is e napon ünnepelték, valamint az egész mózesi törvény a keresztyénség által magasabb jelentőséget nyert. A Szentlélek is e napon volt elküldve, az a termény volt, amelyet Jézus az ő halála által megérlelt. A törvényhozás ünnepe is lett, mivel a Szentlélek megtanította Jézus tudományát nemcsak érteni, hanem az egész mózesi törvényt magasabb jelentőségben felfogni. Egy új korszak veszi kezdetét, Jézus megváltói munkájával Isten megbocsátja az emberiség bűnét és Lelkével egy olyan közösséget teremt meg, amelyben nincs ellenségeskedés, megosztottság, képmutatás, szeretetlenség, hanem egy a céljuk, Jézusban élni és Őt hirdetni az emberek között. Ezt adja nekik a Szetlélek. Azt vettem észre itt a teológián belül, hogy ezzel nekünk is nagy problémánk van. Hiszen tudjuk, hogy mit kéne és hogyan kéne csinálni mégis annyi nyelvbéli zavar van jelen közöttünk  amitől sokszor úgy érzem, mintha nem is itt lennék, ez az én hibám is, de szerintem mindnyájunké is, hiszen nagyon felületesen állunk oda, hogy olyan közösségeket teremtsünk, amiben mindnyájan egyek vagyunk. Megvannak a saját köreink, amelyekbe jól érezzük magunkat, és nem akarunk kiszakadni azokból, félünk a változástól, félünk attól, hogy elmenjünk egy imaközösségi alkalomra, vagy nem állunk szóba azzal, aki másabb. De talán éppen azzal gazdagodhatunk mint lelkileg, mint szellemileg egyaránt. Mit kell nekünk tennünk, hogy azok a súlyos problémák amelyekben vagyunk megoldódjanak? Azt, hogy egyen-egyenként imádkozzunk Isten Szentlelkéért és engedjük, hogy úgy munkálkodjék ahogyan a tanítványokban is elkezdett munkálkodni és kérjük, hogy ajándékozzon meg minket bölcsességgel, segítőkészséggel és mindenekelőtt szeretettel. Ezt adhatja nekünk a Szentlélek. Hogy ez megtörténjen velünk szükséges az, hogy jobban odaálljunk azokban a kérdésekben, amelyek minket közösségileg érintenek, hogy többet foglalkozzunk egymással és többet beszélgessünk arról ami közös bennünk. Ha ezt a hitbeli egységet, egyetértést, egy akaraton levést nem tudjuk megélni itt a teológián belül, nem tudjuk majd megvalósítani a közösségeinkbe, amelybe Isten helyez minket. Törekedjünk előbb arra, hogy ez az egység előbb itt a teológián belül valósuljon meg és imádkozzunk azért, hogy az egyházainkban is megvalósuljon az a Krisztusi közösség, amelyben nem civakodás, értetlenség uralkodik, hanem ahol megértés, szeretet és egység van jelen.   Ámen