Becsületes életvitel

“… és tartsátok becsületbeli dolognak, hogy csendesen éljetek, tegyétek a magatok dolgát, és saját kezetekkel dolgozzatok, ahogyan elrendeltük nektek.”

1 Thessz 4, 11

Testvéreim az Úr Jézus Krisztusban!

„Ha tudnám is, hogy holnap elpusztul a világ, még akkor is ültetnék egy almafát.” mondja Luther Márton. Az ige fényében nagyon jól kifejezi, elénk tárja ez az idézet, hogy törődjünk a mára kiszabott dolgainkkal és ne gondolkozzunk, azon, hogy mit hoz a holnap számunkra, hiszen minden ember legnagyobb hibája, hogy a negatív gondolatok, azaz az aggódás csapdájába esik.

Nekünk Pál apostolról kellene példát vennünk, mert egész életét a gyülekezeti munkának szentelte. Felhívja a thesszalonikai gyülekezet figyelmét arra, hogy dolgozzanak ők is: „saját kezetekkel dolgozzatok” – olvashatjuk az igében – és ne várják, hogy a sült galamb repüljön be a szájukba, hiszen könnyű az elvégzett munkában gyönyörködni, de ilyen szinten csak az tudja, hogy mit jelent az ilyesfajta munka, aki szenvedett, kínlódott vele órákon, napokon, heteken, hónapokon vagy akár éveken keresztül.

E gondolat alapján kötelességemnek érzem megemlíteni a második thesszalonikai levél 3 részének 10. versében található intelmet: ,,ha valaki nem akar dolgozni ne is egyék”. Míg az első emberpár az Éden kertjében, a bűnbeesés előtt verejték és fáradság nélkül tudott élni, a bűnbeesés alkalmával ez megváltozott. A Genézis könyve ezt a következőképpen írja le: ,,az embernek pedig ezt mondta: mivel hallgattál feleséged szavára, és ettél arról a fáról, amelyről azt parancsoltam, hogy ne egyél, legyen a föld átkozott miattad, fáradsággal élj belőle egész életedben! […] Arcod verejtékével eszed majd a kenyeret, míg visszatérsz a földbe.”

Mindezek után meg kell tanulnunk becsületes és csendes életet élni és hálát adni a jó Istennek, hogy ennyire jó életünk van más nemzetekhez viszonyítva. Ha jól megfigyeljük azoké a világ, akik talpraesettek és tudják irányítani az embereket. A jelen kort a következő közmondással tudnám jellemezni: ,,Aki dolgozik, nem ér rá pénzt keresni.

21. századi probléma, hogy minden embert jobban érdekli az, hogy mi történik szomszéd életében, mint a sajátjában. Ugye a legtöbb embernek az a problémája, hogy mindig a másé szebb, a másé jobb és soha nem elégszünk meg azzal, ami a mienk. A szomszéd fűje mindig zöldebb hallottam egyszer valakitől ezt a mondatot és mindezt irigységből mondta, hisz anélkül, hogy gondozza a saját kertjét, hogy locsolja a gyepet persze, hogy nem lesz olyan, mint a szomszédé. Fontos az, hogy egyszer az én kertemet gondozzam, forduljak magamba és vizsgáljam meg saját lelkiismeretemet és utána szóljak a szomszédnak, segítsek neki, hogy az övé is legyen olyan, mint az enyém.

Pál apostol felhívja a gyülekezet figyelmét, hogy azt a munkát, amelyet végeznek, saját kezükkel végezzék. Régen a kétkezű munkát csak a rabszolgák végeztek, ők képviselték az akkori társadalom legalacsonyabb rétegét. Pál apostol korában a pogány keresztények is tartózkodtak a kétkezű munkától, mert azt gondolták, hogy az Úr visszajövetele már közel van és nincs értelme már dolgozni. Ez a felhívás mindenkinek szól, és ha nem tartjuk be ezeket, akkor álszentek vagyunk, mert a kétkezű munka becsületbeli dolognak számít az evangélium fényében.

Mi is úgy kell gondolkodjunk és cselekedjünk, mint Pál apostol. Luther Márton is megpróbált így élni, ő sem tartózkodott a kétkezű munkától és mindent, amit tett Istennek a dicsőségére tette: ,,Ha tudnám is, hogy holnap elpusztul a világ, még akkor is ültetnék egy almafát.” Ámen.

 Barhács Dávid, II. évfolyam