Ugyanaz Vagyok!

 

“Vénségtekig én vagyok az, és megőszüléstekig én visellek; én teremtettem és én hordozom, én viselem és megszabadítom. Kihez hasonlíttok engem, és kivel tesztek egyenlővé? És kivel vettek egybe, hogy hasonlók volnánk? Kitöltik az aranyat az erszényből, és ezüstöt mérnek a mértékkel, és ötvöst fogadnak, hogy abból istent csináljon; meghajolnak, leborulnak előtte.”

Ézsaiás‬ ‭46‬:‭4-6‬

 

Eltelt pár év és minden megváltozott! Eltelik pár év és minden megváltozik! Pelyhedző állú, dús hajú, fehér zoknis és színes nyakkendős fiatalokból, lelkipásztorok lesznek, egy-egy gyülekezet meghatározó személyiségei, akiket sok mindenre befognak majd. Pedig még kevesebb idő lesz mindenre, mert otthon biztosan vár majd egy rajongva szerető feleség vagy férj, s talán két-három-négy-öt saját gyermek is.Adja Isten, hogy így legyen!

Eltelik pár év, s a mai pelyhedző állú, dús hajú, fehér zoknis és színes nyakkendős fiatalokból vezetők lesznek. Szorítani fogja majd a gyülekezeti vezetés ezernyi gondja és baja, az anyagi problémák, a szolgálatok sokasága, a készülésre való idő rövidsége, és megannyi feladat megoldása. Talán otthon is több lesz a baj, kamaszodni fognak a saját gyermekek, s bizony kevés idő jut rájuk a növekvő felelősség miatt. Talán egy kis bűntudatotok is lesz, többet kellett volna velük foglalkozni.

Eltelik pár év, s a kedves barátokból nyugdíjas korúak lesznek. Nem értik majd az akkori világ ezer új elképzelését, butaságnak mondják az új dolgokat, s ragaszkodni fognak az általuk felépített erkölcsi és világi normákhoz. Kicsit ómódinak fognak látszani majd a fiatalok előtt.

Eltelik még pár év, és nyugdíjba mentek, már alig vártátok. Elég volt a napi feszültségekből, a presbitériumok nyakasságából, az emberi tehetetlenségből, az egyházon belüli harcokból. Megőszül lassan hajatok, ha marad még egyáltalán valami belőle. Eltelik az élet.

De: és ez a ma reggeli igénknek az üzenete: az Isten így szól: megőszülésetekig én hordozlak! Nemcsak most, a szeretet örömünnepe felé haladva, a legációra való készülésben, a vizsgaidőszak fele haladva. Nemcsak a családalapítás, a nősülés és házasság, szerelem és gyermekvárás nagy boldog időszaka alatt. Nemcsak a teljesítőképesség és egészség csúcsán, hanem majd öreg, idős, megfáradt emberként is. Messze van ez még persze, de micsoda csodálatos és nagyszerű dolog, hogy ez is benne van a Bibliában. Nemcsak most, hanem majd akkor is. Nemcsak fiatalon, erőtök és egészségetek csúcsán, hanem öregen isNem ijesztgetniszeretnélek, hanem bátorítani, minden eljövendő időre. Mert veletek van és veletek marad! Veletek akar maradni az Isten!

Sokan félnek a jövőtől, sokán várják, mit hoz majd az új. Sokan félnek ennek testi-lelki bajaitólDe ti, akiket Isten Lelke vezérel ne féljetek, hanem bátran, imádságos lélekkel, józan ésszel induljatok el majd így az élet izgalmas útjára. És ne feledjétek soha: megőszülésetekig én hordozlak,gondjaitokban én visellek, és rabságotokból én szabadítalak meg, ezt mondja az Úr! Ámen!

 

 Tusa Róbert, V. évfolyam