Üdvösség ideje, kegyelem napja.

2Kor 6, 1-2

1Vele együtt munkálkodva intünk is titeket: úgy éljetek, mint akik nem hiába kapták Isten kegyelmét. 2Mert ő mondja: „A kegyelem idején meghallgattalak, és az üdvösség napján megsegítettelek.” Íme, most van a kegyelem ideje! Íme, most van az üdvösség napja!

Keresztyén testvéreim az Úr Jézus Krisztusban!

Valaha gondolkodtatok-e azon, hogy milyen is volt az apostolok szolgálata? Hogy milyen nehézségeket kellett átvészelniük? Vagy esetleg milyen áldásokkal járt? Ebben az igeszakaszban Pál az apostoli szolgálat szépségeiről és előnyeiről, hátrányairól és veszélyeiről is beszél. Rögtön leszögezi Pál a perikópa elején, hogy az apostoli szolgálat alapja Isten, akinek a segítségével hirdeti ő azt az evangéliumot, mely által Jézus Krisztus üdvözíti a benne hívőket. Azt mondja az apostol: vele együtt munkálkodva intünk is titeket. Ez az összetartozás jele. Isten megnyitotta Pál apostol szemeit, amikor a damaszkuszi úton hangot hallott, és ez most elkötelezi Pált, hogy lojális legyen hozzá. Ez az összetartozás pedig alapot ad annak, hogy együtt, az apostol által intsék az embereket, és munkálkodjanak közöttük.

(…) úgy éljetek, mint akik nem hiába kapták az Isten kegyelmét. Isten kegyelme szorosan hozzátartozik az apostoli szolgálathoz, de sőt a lelkipásztori szolgálathoz is. Az apostoli szolgálat alapja az volt, hogy bejárták a városokat, országokat és új gyülekezeteket alapítottak, és ezekbe a gyülekezetekbe pásztorokat jelöltek ki, akik tisztán tanították az evangéliumot és felügyelték a gyülekezeteket. A mai lelkipásztorok feladata nem ennyire szerteágazó. Nekik nem kell elmenniük más városokba, országokba, hogy új gyülekezeteket alapítsanak, de az evangélium tiszta tanításának az alapját meg kell tartsák. Az apostoli szolgálat is elhívás alapján működik, pontosan, mint az a szolgálat, melyre mindannyian vállalkoztunk.

A kegyelem idején meghallgattalak. Mi is lehet ez a kegyelem ideje? Pál apostol életében a kegyelem ideje akkor volt, amikor a damaszkuszi úton Jézus hívását kapta. A mi életünkben pedig akkor volt a kegyelem ideje, amikor valamilyen módon, formában Isten elhívott bennünket erre a szolgálatra. Ugyanis kegyelme nélkül biztos, hogy nem lennénk itt. Isten munkálkodik az emberek életében, mint ahogy a mi életünkben is, és az elhívás csodáját is Ő munkálja bennünk. Így folytatja Pál apostol (…) az üdvösség napján megsegítettelek. Ez egy ézsaiási idézet, amely a következőképpen hangzik: Ezt mondja az Úr: A kegyelem idején meghallgatlak, és az üdvösség napján megsegítelek. Én teremtettelek, és én teszlek meg a nép szövetségesévé. Helyreállítom az országot, és kiosztom a pusztává lett örökséget. Ebből derül ki, hogy az apostol az Egyiptomból való szabadulás napjára gondol. Ez azért nagyon fontos, mert üdvösségnek nevezi az út elejét. Bátran feltehetjük a következő kérdéseket: Üdvösség napja akkor lehetett, amikor elkezdtük a teológiai tanulmányainkat? Akkor lehetett, amikor elértünk az első megpróbáltatásunkhoz, a szesszióhoz? Akkor lehetett, amikor életünk első szószéki szolgálatát teljesítettük? Vagy akkor lesz, amikor elkezdjük a gyülekezeti szolgálatot? Ezt nem tudjuk behatárolni pontosan, hogy mikor is volt a kegyelem, illetve az üdvösség ideje. Ez nem tőlünk függ, hogy Isten mikor és hogyan akar cselekedni velünk. Viszont Pál apostol a felolvasott alapigénk utolsó szakaszában azt mondja: Íme, most van a kegyelem ideje! Íme, most van az üdvösség napja! Mit is jelent ez? Isten nem hagy el bennünket, hanem naponként részesít az ő kegyelmében és üdvösségében. Ennek pedig egy olyan támpontnak kell lennie a mai napon számunkra, amely rávilágít arra, hogy mindig van valaki, aki megsegít minket és munkálkodik a mi életünk felett. Ezért mi hálával tartozunk neki, dicsérnünk kell szent nevét. Mert a lelkipásztori szolgálat is olyan, mint akiknek nincsen semmijük, és akiké mégis minden. Így legyen

Ámen

Borháci Dávid

VI. Teológiai hallgató